Western School - Szkoła Języka Angielskiego Ożarów Mazowiecki, korepetycje, angielski


Idź do treści

Gimnazjaliści

Kursy

Kursy dla gimnazjalistów 13-15 lat

Informacje

• prace domowe
• regularne sprawdziany
• karty wyników dla
rodziców
• kontakt z lektorem
• lekcje w centrum Ożarowa

Młodzieży w wieku gimnazjalnym proponujemy skuteczny kurs języka angielskiego prowadzony w systemie 2 x 2 godziny w tygodniu. Na kursie uczniowie mają możliwość znacznego poszerzenia wiedzy zdobytej w szkole. Tematyka i program zajęć dostosowane są do zainteresowań i możliwości uczniów, a w czasie lekcji wykorzystywane są gry, quizy oraz realizowane projekty. Celem kursu jest także zapoznanie uczniów z kulturą krajów angielskojęzycznych poprzez np. wspólne obchodzenie amerykańskich i brytyjskich świąt.

Jest to kurs stawiający młodzieży wysokie wymagania oraz zachęcający do samodzielnej pracy w domu. Za testy oraz prace domowe uczniowie otrzymują (lub tracą!) punkty – praktycznie na każdej lekcji istnieje taka możliwość. Najlepsi uczniowie w grupie otrzymują na koniec semestru nagrody rzeczowe. Trzy razy w semestrze uczniowie oraz rodzice dostają Karty Wyników.


Kursy przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego

Przyszłych absolwentów gimnazjum już niedługo czeka pierwszy w ich życiu tak ważny egzamin. Testy przeprowadzane na koniec trzeciej klasy są brane pod uwagę w rankingach do szkół średnich. Sprawdzają one umiejętność rozumienia i interpretowania tekstu słuchanego (listening comprehension) oraz czytanego (reading comprehension), jak również umiejętność reagowania na przeczytane lub usłyszane informacje.

Pomożemy Ci dostać się do wymarzonego liceum!

Oferowany przez nas kurs ma na celu rzetelne przygotowanie do egzaminu poprzez systematyczne podnoszenie poprzeczki. Uczniowie stają przed coraz to nowymi wyzwaniami, dzięki którym nabywają kolejne umiejętności i lepiej radzą sobie z zadaniami egzaminacyjnymi. Wychodzimy z założenia, że tylko tak wymagający kurs zapewni uczniom niezbędny spokój i koncentrację w tym tak ważnym dla nich dniu.

Aby zapisać się do szkoły, skontaktuj się z biurem.Powrót do treści | Wróć do menu głównego