Western School - Szkoła Języka Angielskiego Ożarów Mazowiecki, korepetycje, angielski


Idź do treści

Licealiści

Kursy

Kursy dla licealistów 16-18 lat

Informacje

• prace domowe
• regularne sprawdziany
• karty wyników dla rodziców
• kontakt z lektorem
• lekcje w centrum Ożarowa

Młodzież w wieku licealnym bardziej świadomie podchodzi do nauki języka – często mają sprecyzowane cele i wiedzą, przed jakimi wyzwaniami stoją. Dlatego kursy dla starszej młodzieży staramy się prowadzić w taki sposób, żeby także uczniowie uczestniczyli w wyznaczaniu celów lub wyborze zagadnień poruszanych na zajęciach. Takie podejście jest bardziej efektywne, uczy odpowiedzialności oraz buduje świadomość językową.

Tak jak na kursach dla gimnazjalistów, słuchacze na każdej lekcji gromadzą punkty za sprawdziany i prace domowe. Trzy razy w semestrze otrzymują Karty Wyników z podsumowaniem punktacji oraz uwagami lektora.

Naukę w Western School można rozpocząć na dowolnym poziomie.

Kurs przygotowujący do Matury 2011

Na tym trwającym dwa semestry kursie uczniowie mają możliwość doskonałego opanowania różnych zadań maturalnych. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Małe grupy do 7 osób umożliwiają niezwykle efektywną naukę!

Na zajęciach będziemy koncentrować się na umiejętnościach komunikacyjnych. Każdy uczestnik będzie miał możliwość wypowiedzenia się, opisania ilustracji, uczestniczenia w dialogu bądź w negocjacjach. Część leksykalna obejmie wszystkie piętnaście obszarów tematycznych (człowiek, dom, szkoła itd), z którymi będą wiązać się ćwiczenia ze słuchu, wypowiedzi pisemne, dyskusje. W części gramatycznej omówione zostaną wszystkie wymagane - i przydatne - formy. Uczniowie zdający maturę rozszerzoną będą dodatkowo uczyć się stosowania różnych struktur leksykalno-gramatycznych.

Co 6 tyg. uczniowie piszą maturę próbną! Dzięki temu oswajają się z formą egzaminu, śledzą swoje postępy oraz biorą większą odpowiedzialność za własną naukę.

Zajęcia na
poziomie podstawowym prowadzone są w systemie 1x3h lekcyjne.

Uczniowie zdający maturę na
poziomie rozszerzonym spotykają się dwa razy w tygodniu na 2h lekcyjne.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego