Western School - Szkoła Języka Angielskiego Ożarów Mazowiecki, korepetycje, angielski


Idź do treści

Poziomy

Cennik i oferta

Pobierz plik ze schematem kursów w Western School:

Plik PDF - kliknij, żeby pobrać

Plik JPG - kliknij, żeby pobrać

Poziomy zaawansowania w oparciu o Europejski System Opisu kształcenia językowego

Kurs

Opis kursu

Egzaminy Cambridge

Poziom CEF

Elementary

Osoba potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

 

A2

Pre-Intermediate

Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane, lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

PET

B1

Intermediate

Poziom pośredni, na którym głównie kształtowana i doskonalona jest swoboda językowa.

 

B1/B2

Upper-Intermediate

Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

FCE

B2

Advanced

Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

CAE

C1

Proficiency

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

CPE

C2


.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego